ADMINSTRATOR

ADMINISTRATOR

  • Nazwa i imię administratora: Joanna Bojanowska
  • Adres: Pettenkoferstr. 4, 10247 Berlin, Niemcy
  • Formularz kontaktowy
  • Numer telefonu: 004930 70087342

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. JOANNA Bojanowska ART informuje iż przetwarzanie podanych przez Ciebie danych ogranicza się jedynie do wykorzystania ich w celu wysyłki zamówienia oraz wypisania rachunku. Dbając o Twoją prywatność, nie powiększamy zakresu naszych uprawnień. Dlatego wszelkie podane przez Ciebie informacje w trakcie realizacji zamówienia, są bezpieczne.   ​


Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres wysyłki towaru, który użytkownik dobrowolnie i
świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług strony internetowej  JOANNA Bojanowska ART . Nie przetwarzam szczególnych kategorii
danych osobowych.
Przetwarzam:
– imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, ewentualna nazwa firmy, numer telefonu, 
– w przypadku przedsiębiorców przetwarzam dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby. ​

Okres przechowywania danych osobowych i ich przetwarzanie
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wysyłki zamówienia oraz wystawienia odpowieniej faktury. Są one przetwarzane w celu świadczeniu usług strony internetowej JOANNA Bojanowska ART na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika wyrażonej podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz z podanem adresu wysyłki i danych do wystawienia rachunku/faktury. Niechcianych treści reklamowanych nie przesyłamy, dlatego nie posiadamy subskrybcji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskana bezpośrednio od Klienta zgoda, którą jest fakt złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktowy JOANNA Bojanowska ART. ​ ​

Prawa osoby, której dane dotyczą
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego.

Polityka prywatności
Dane osobowe umieszczone w bazie danych  strony interetowej JOANNA Bojanowska ART przetwarzane są wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Klient upoważnia  JOANNA Bojanowska ART do przekazania swoich danych (imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefony, adres email) na rzecz osób trzecich – firmy kurierskiej lub dostawcy,  w celu dostarczenia produktu.

Stronę internetową można odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania strony internetowej nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego urządzenia.